Rozwój systemu ESTIMA

W roku 1998 we współpracy z istniejącym wtedy jako osobna firma Zakładem Energetycznym w Opolu opracowaliśmy pierwszą wersję ESTIMY jako systemu do inwentaryzowania i zarządzania nieruchomościami (działkami, budynkami i budowlami).

System ten zintegrował w jedną bazę danych (Informix) dane zapisane w programach DOS-owych oraz informacje wpisane do arkuszy kalkulacyjnych MS Excel. Stała i ścisła współpraca oraz duża życzliwość i zaangażowanie osób pracujących w ZE Opole sprawiła iż ESTIMA intensywnie się rozwijała, aż do wersji, która pozwalała na zdalny dostęp do bazy danych, poprzez łącza internetowe, rejonom rozsianym po całym województwie opolskim. ESTIMA uzyskiwała coraz większe uznanie użytkowników co zaowocowało zakupem systemu przez ZE Zielona Góra w roku 2000. Jednak w tym przypadku jako motor bazy danych został wybrany Borland-Paradox. Następnym krokiem w rozwoju systemu ESTIMA była jego sprzedaż dla firm z województwa dolnośląskiego czyli dla ZE Wałbrzych, ZE Jelenia Góra, ZE Legnica i ZE Wrocław w latach 2005-2006. Po przekształceniach własnościowych i połączeniu firm posiadających ESTIMĘ w jeden Koncern o nazwie EnergiaPro SA powstał system o ujednoliconych zasobach struktury bazy danych oraz umieszczony na tym samym motorze bazy danych czyli MS SQL Serwer, ostateczne wdrożenie nastąpiło w 2009 rok. System ESTIMA ciągle się rozwijał czego efektem był zakup ESTIMY przez  firmę ENEA Operator sp. z o.o. z Bydgoszczy w roku 2008 co wiązało się z dość znaczną modernizacją zakresu danych gromadzonych w systemie zgodnie z lokalnymi potrzebami.
Dzięki bliskiej współpracy z użytkownikami systemu ESTIMA oraz otwartości naszej firmy na nowe rozwiązania i pomysły przy uwzględnieniu naszej dużej elastyczności i możliwości dostosowawczych mogliśmy sprostać oczekiwaniom naszych klientów tak pod względem zakresu gromadzonych informacji w systemie jak i wyboru motoru bazy danych.


Użytkownicy systemu ESTIMA (lista referencyjna)

* Tauron Dystrybucja S.A.

* ENEA Operator sp. z o.o. (Bydgoszcz)

* ENEA Operator sp. z o.o. (Zielona Góra)