Firma Softline Plus istnieje od 1992 roku, specjalizuje się w oprogramowaniu wspomagającym pracę geodety w terenie (oprogramowanie dla rejestratorów polowych Psion Organizer i Psion WorkAbout oraz palmtopów) jak i w opracowaniu kameralnym (program C-GEO, C-Raster).

Drugim działem produkowanego oprogramowania jest rodzina programów ESTIMA dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i dla Urzędów Administracji Samorządowej (Urzędy Gmin, Urzędy Miast i Starostwa Powiatowe) wspomagająca pracę wydziałów Architektury, Ochrony Środowiska. Programy z rodziny ESTIMA umożliwiają rejestrowanie i generowanie pism przychodzących oraz wychodzących z Urzędu, prowadzenie statystki GUS i GUNB, ewidencjonowanie dokumentacji niezbędnej w procesie wydawania decyzji itp.

Trzecim działem tworzonego autorskiego oprogramowania przez firmę softline plus jest opisany na tych stronach System Estima wspomagający zrządzanie nieruchomościami w dużych przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze działek.